20 Ocak 2018 Cumartesi

Afrin Harekatı ve Ötesi

  Ülkeler kendi çıkarlarını muhakkak düşünmek mecburiyetindelerdir. Politikalar, çıkarların yönünü gösteren en önemli etkenlerden biridir. İzlenen politikalar da doğal olarak dünya üzerindeki nizamı etkilemektedir.

   Türkiye dünya nizamında, nizamın düzgün olması için gereken otoriteye sahip olan ve bu otorite sayesinde elde ettiği gücü kendi içinde ve dünya üzerinde  temelde adaleti, insan haklarını; genelde ise ülkelerin toprak bütünlüğünü gözeterek hareket eden; gelişmemiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelere tarihinden aldığı güçle örnek teşkil edebilen ülkelerden biridir.

   Türkiye demokrasiye bağlı kalarak oluşturduğu yönetim unsurları çerçevesinde sahip olduğu gerek istikrarlı siyasi gücü ile gerekse silahlı kuvvetleri ile gerçekleştirdiği politikaların bir yansımasını da Afrin harekatı sırasında görmekteyiz.

  Türkiye bu bağlamda Afrin'e, sınırında herhangi bir terör devletine müsaade etmeyeceğini göstermenin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, bölgede terör örgütünün zulmü nedeniyle ezilen mağdurları kurtarmak ve onların dünyadaki sesi olmak için hem siyasi otoritesi hem de askeri gücü gerekeni yapmaktadır.

  Dünya üzerinde hem insan haklarını savunan hem de ülkelerin toprak bütünlüğünü gözeten uluslararası kuruluşların; dünya üzerindeki düzeni korumak, düzeni korumanın yanında düzenin kötüye gitmesinin de önüne geçilmesi için çaba sarf ettikleri düşünüldüğün de, ilgili kuruluşların ve kuruluşlara üye ülkelerin bu harekatın önemine vurgu yapmaları; hem insan hakları hem de dünya üzerindeki diğer ülkelerin toprak bütünlüğü açısından önem arz etmektedir.

  Şöyle ki bir ülkenin toprak bütünlüğünün korunaması demek bir kıtanın tehlikeye düşmesi demektedir. Bunun en açık örneği yine Suriye'dir. Suriye'li mültecilere Türkiye ev sahipliği yapmasaydı şimdi Avrupa Kıtasında bulunan ülkeler bulundukları konumdan farklı ve güç konumda olabilirlerdi. Türkiye Aylin bebekler kıyıya vurmasın diye dram artmasın diyerek mültecilere ev sahipliği yapmıştır. Bu aynı zamanda bir kıtayı zor durma düşmekten kurtardığı gibi dünya üzerindeki düzene katkı sağlayan Türkiye'nin yaptığı faaliyetlerden sadece biridir. Bundan dolayı Afrin'e yapılan harekat sayesinde oluşacak olan fayda aynı zamanda Avrupa'nın da faydasınadır.

  Bir ülkenin toprak bütünlüğü aynı zamanda dünya ekonomisine olumlu etki edecek etmenler arasında gösterilebilir. Gerçekleştirilmesi ön görülen, şahsıma göre de dünya ticaretine ivme kazandıracak olan ipekyolu projesi aynı zamanda Suriye, Irak gibi ülkeleri de kapsamaktadır. Bu proje dünya insanlığının da refah seviyesini artıracaktır. Bu bağlamda düşünüldüğün de genelde Suriye'nin toprak bütünlüğü özelde ise Afrin operasyonu Çin ile birlikte ipek yolunu değerlendirecek olan bütün ülkeleri ilgilendirmektedir.

  Önemli unsur ise Suriye'nin kuzeyinin terör unsurundan temizlenerek çocuk yaşta zorla alıkonulan çocukların kurtarılmasıdır. Aylin bebek için ayağa kalkan dünya insanlığı, Aylin bebekler olmaması için fazlasıyla yapılan doğru girişimleri savunmalıdır.


   Türkiye istikrarlı siyasi otoritesinin aldığı karar neticesinde güçlü ordusuyla uygulamaya başladığı Afrin harekatı kendi sınır güvenliğini sağlamanın yanında dünya üzerindeki birçok unsurun olumluya gitmesi adına örnek teşkil edecek bir harekat olduğu yukarıda da genel olarak özetlenmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder