7 Haziran 2020 Pazar

Sadakât


Başlığın Türk Dil Kurumu'ndaki manasını, "içten bağlılık", "sağlam, güçlü dostluk" olarak görmekteyiz.  Peki tek taraflı sadakat olur mu? Tek taraflı sadakat pek âlâ olabilir. Birçok insan manevi değerlere, herhangi bir karşılık beklemeksizin sadık yani içten bağlıdır. Belki de bu sadıklık samimi bir niyetin neticesi olarak samimiyeti, samimiyet ise sadakâtın insan ruhunda vâr olmasını sağlıyor. Manevi değerlere sadık kalabilmek herkesin farklı zaman ve anlarda ulaştığı belirli bir eşiğe kadar güç, belirli bir eşikten sonra o eşiğe geri gelmemek daha iyidir. Daha iyi olanı korumak ise kanaatimce daha güç bir hâldir. Kısacası sadakate giden yolda, sadık olabilmekte sadık kalabilmekte birbirinden farklı çabaların sonucudur.

Maddi değerlere sadakatin uzantısı günümüzde yaşanan sorunların temelini teşkil ettiği birçok kişi tarafından aşikar olarak görülmektedir. Bu noktada maddeyi temel alarak bölüştürme sistemlerinin oluşturulmaya çalışılması, netice olarak dünyayı çoğu zaman bir handikabın içine sürüklediği görülmüştür. Hiçbir yapının işleyicisi olmadan yürümesi ya da diğer bir ifade ile kullanıcısı olmadan ilerlemesi mümkün değildir. İnsan ise bu noktada en büyük işleyici veyahut kullanıcısı ya da kullanılanıdır.

Değerleri; maddi, manevi ve hem maddi değerin hem de manevi değerin vücut bulduğu insan kavramını ele alarak bir değerlendirmeye tabii tutabiliriz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder