7 Mart 2018 Çarşamba

Kısaca Bugünü ve Geleceği

   Sanal para günümüz dünyasında eksiklikleri olmasına rağmen kendine yer edinebilmiş kısmen de olsa gelecek vaat eden ekonomik bir gelişmedir. 2009 yılında piyasaya sürülen sanal paranın ilki Bitcoin olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir merkeze bağlı olmaksızın basımı gerçekleştirilen sanal paranın herhangi bir devlet kontrolünde olmayışı avantaj ve dezavantajları da içinde barındırmasına neden olmaktadır. Ancak incelendiği vakit, şuanlık kontrol dışı bir yapıya haiz olmasından kaynaklı avantajların avantajlı bir durum olmadığı da görülecektir.

   Sanal paranın arz talep dengesinin oluşumuyla dolar cinsinden fiyatlanması halen işlevselliğinin sınırlı olduğunun bir göstergesidir. Dünya nüfusunun milyarla ölçülüp 21 milyon Bitcoin'e 2140'larda ulaşılacağının öngörülmesi de işlevselliğinin dünya geneline yayımının güç olacağını bizlere göstermektedir. Ayrıca bu durum dengesiz bir değerlenmenin, spekülatif değerlenmenin, önünü açmakta ve sanal paraya ulaşımın da önünü tıkamaktadır.

  Bunun yanında çeşitli ülkeler ise mesafeli bir duruş sergilemişlerdir. Kayıt altına alınamayan sanal paranın çeşitli cezai muayede gerektiren işlemelerin finansmanında kullanılması risk oluşturduğu diğer bir faktördür.

  İşlevselliğine tekrar değinecek olursak; dünyada her insanın sanal para kullanma ihtimalinin önündeki diğer engellerin ise sanal paranın işlevselliğinde oluşabilecek(günümüz paralarının değil) faiz ve enflasyon oranları olduğunu düşünmekteyim. Bu oranların sıfırlanması yani hiç olmaması sanal paranın dünyadaki bütün insanlara yayılmasına vesile olabilir. Böyle bir durum arzu ettiğimiz "Adil Düzen" in kapılarını dünyaya aralayabilir. Neden olmasın? Ayrıca halen tam olarak küreselleşmemiş dünya da sanal paranın işlevselliğinin önündeki engellerden biridir.  Türkiye sanal paralar üzerinden bir düzenleme gerçekleştirirse, bu öngörüler üzerinden hareket etmelidir.

  Kısaca sanal paranın şuanki durumunun sıkıntılı bir durum arz ettiğinin farkındayım. Bu sıkıntıyı giderecek tedbirler, cezai müeyyide gerektirecek işlemler gerçekleştirilebilsin diye temel olarak alınmalıdır. Temel olarak bu yapı oluşturulduktan sonra geleceğin öngörüleri göz önünde bulundurularak, faydalı olabilecek sanal paraya haiz yapı üzerinden düzenlemenin yapılmasının sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu faydanın temelinde ise yukarıda bahsedildiği üzere faiz, enflasyon ve küreselleşme ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

  Faiz, enflasyon ve küreselleşmeye dair düzenlemelerin nasıl gerçekleştirilebilirin cevabını bir başkada yazıda vermeyi planlamaktayım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder